Minőség politika

 

 

MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETKÖZPONTÚ POLITIKA

 

Célunk:

 

Célunk, hogy biztonságos és környezetbarát módon a megrendelő igényeinek megfelelő minőségi termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk vevőink számára – Légi mozgó híradástechnikai és távérzékelő eszközök fejlesztése, tervezése, gyártása területén. Kötelezettségünknek tekintjük a környezetszennyezés megelőzését, mely a legfontosabb célok egyike. Tiszteletben tartjuk a helyi közösséget, amelyhez tartozunk. Célunk elérése érdekében:

 

 

Célunk elérése érdekében:

 

 • Hatékonyan működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015, és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint kialakított integrált irányítási rendszerünket; és folyamatosan fejlesztjük a minőségi-és környezeti teljesítményünket.
 • Tevékenységünket úgy folytatjuk, hogy termékeink, szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások biztosításával és fejlesztésével, a megrendelői igények rugalmas kezelésével, a munkavégzés folyamatos ellenőrzésével, a megrendelői észrevételek, jelzések figyelembevételével, valamint a megrendelői, illetve saját tapasztalatainknak a munkafolyamatba történő visszacsatolásával, az integrált irányítási rendszer előírásainak betartásával biztosítjuk, és folyamatosan fejlesztjük.
 • Tevékenységünk megtervezésénél, a műszaki fejlesztés irányainak meghatározásánál alapvetőnek tekintjük a gazdaságossági szempontokat.
 • Megrendelőink elégedettségét folyamatosan mérjük és elemezzük annak érdekében, hogy a vevői elégedettséget növelni tudjuk, miközben az integrált irányítási rendszerünkben dokumentált tevékenységeinket tovább fejlesztjük.
 • Meghatározzuk tevékenységünk elvárt minőségi paramétereit, tényleges és lehetséges környezeti hatásait, melyek alapján kialakítottuk minőségi- környezetközpontú céljainkat, folyamatosan biztosítva ezzel fejlesztéseinket.
 • Különös figyelmet fordítunk a folyamataink folyamatos fejlesztésére.
 • Beszállítóink kiválasztásánál és folyamatos értékelésénél a velük szemben támasztott követelmények mellett figyelembe vesszük minőség és környezetközpontú politikánkban megfogalmazottak érvényesítését is.
 • Minőség és környezetközpontú politikánkat megismertetjük dolgozóinkkal, partnereinkkel és mindazokkal, akik a szervezet számára vagy megbízása alapján munkát végeznek, hogy tudatában legyenek az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk követelményeivel, teljesítése jelentőségével, kiemelt figyelmet fordítsanak munkájuk színvonalának emelésére, figyelemmel a minőségre és környezetünk védelmére.
 • Célunk, a környezeti erőforrások legszükségesebb mértékű igénybevétele. Ennek érdekében előnyben részesítjük a felhasználások csökkentését, az erőforrások hatékonyabb felhasználását, az újrafelhasználást, vagy a hasznosítást biztosító megoldásokat.
 • Figyelembe vesszük az általunk gyártott termék teljes életciklusát a tervezés, fejlesztés, gyártás értékesítés folyamatában.
 • Környezeti teljesítménytényezőinket (víz –és energia felhasználás, termelt hulladék mennyisége, hulladék újrahasznosítás) folyamatosan nyomon követjük.
 • Törekszünk a környezetre ártalmas anyagok alkalmazásának elkerülésére, ugyanakkor biztosítjuk ezek szakszerű szállítását és tárolását, és amennyiben keletkezik gondoskodunk a veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlaníttatásáról.
 • A lehetséges veszélyforrásokat ellenőrzés alatt tartjuk, és vészhelyzeti intézkedésekkel felkészülünk a kedvezőtlen következmények súlyosságának csökkentésére.
 • A tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabályokat és rendeleteket figyelemmel kísérjük, nyilvántartásba vesszük, az abban foglaltak betartására törekszünk, a változásokhoz pedig rugalmasan alkalmazkodunk.
 • A Minőség- és környezetközpontú politikánkat elérhetővé tesszük a kollégáink és az érdekelt felek részére.
 • Olyan kommunikációt alkalmazunk, amelynek segítségével egyértelműen biztosítjuk a közérthetőséget a külső és belső érdekelt felek számára.